Reactie SBHZ op het Visiedocument Eerstelijnszorg 2030

Reactie SBHZ op het Visiedocument Eerstelijnszorg 2030

Op 13 december 2023 ging de conceptversie van de Visie Eerstelijnszorg 2030 de consulatiefase in. SBHZ en haar verenigingen zijn bij de totstandkoming van dit document geen partij geweest. Op 11 januari jl. stuurden wij onze reactie met aanvullingen op deze tekst.