Over SBHZ

De Samenwerkende Beroepsverenigingen Huisartsenzorg (SBHZ) vertegenwoordigt ruim 16.000 zorgverleners in de huisartsenzorg en heeft als missie ‘Samen werken aan zorgkracht’. Met als visie ‘het gekwalificeerde zorgteam draagt de huisartsenzorg’ laat de SBHZ zien zich medeverantwoordelijk te voelen voor het behoud van goede huisartsenzorg in Nederland. De SBHZ doet dit door als één krachtige stem op te treden en gezamenlijk oplossingen te zoeken voor de uitdagingen in de huisartsenzorg. SBHZ bestaat uit zeven beroepsverenigingen: NVDA, NVvPO, LV POH-GGZ, V&VN POHPVK, V&VN VS, NAPA en NVvPM.